Estado Español LGTBI-GSD

«Hoy es un día histórico» según el Front d’Alliberament Gai de Catalunya

Català

El Parlament de Catalunya ha aprovat un text que insta el Govern a protegir els drets de les persones trans, un text que ha estat votat punt per punt i ha creat divisions.

La proposta, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans (C ‘s) ha presentat aquesta moció amb l’interès que les persones trans no siguin discriminades en els centres educatius i evitin conflictes amb els professors a l’hora de nomenar, vestuaris o lavabos. Aquesta moció pren com a referència també el model finlandès contra el bullying Kiva. Aquesta moció vol evitar que la solució a l’assetjament sigui el canvi de centre educatiu de les persones assetjades i s’insta el Govern a crear un “protocol contra la violència masclista”.

El Partit Popular es va abstenir a l’hora de votar els punts del text que demanaven la col·laboració de col·lectius LGTBI per al desenvolupament d’aquest protocol i critica que aquesta llei no protegeix ja que obliga els presumptes agressors a haver de demostrar la seva innocència.

El Grup Parlamentari PSC ha demanat que en els pressupostos del 2016 s’obri una partida per poder dur a terme parts d’aquesta moció, tot i que els vots negatius de JxSí i la CUP a demanar que es coordinés certes parts amb el Govern d’Espanya.

Eugeni Rodríguez, el portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, va afirmar que es tractava d’un dia històric però ha ressaltat la necessitat de desenvolupar-se juntament amb la Llei 11/2014 -objecte rebutjat pels vots JxSí i CUP- i ha concertat una entrevista amb la Consellera d’Educació del Govern de Catalunya.

 

Castellano

El Parlament de Catalunya ha aprobado un texto que insta al Govern a proteger los derechos de las personas trans, un texto que ha sido votado punto por punto y ha creado divisiones.

La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos (C’s) ha presentado esta moción con el interés de que las personas trans no sean discriminadas en los centros educativos y eviten conflictos con los profesores a la hora de nombrar, vestuarios o lavabos. Esta moción toma como referencia también el modelo finlandes contra el bullying KiVa. Esta moción quiere evitar que la solución al acoso sea el cambio de centro educativo de las personas acosadas y se insta al Govern a crear un “protocolo contra la violencia machista”.

El Partido Popular se abstuvo a la hora de votar los puntos del texto que pedían la colaboración de colectivos LGTBI para el desarrollo de este protocolo y critica que esta Ley no protege ya que obliga a los presuntos agresores a tener que demostrar su inocencia.

El Grupo Parlamentario PSC ha pedido que en los presupuestos del 2016 se abra una partida para poder llevar a cabo partes de esta moción, aunque los votos negativos de JxSí y la CUP al pedirse que se coordinase ciertas partes con el Gobierno de España.

Eugeni Rodríguez, el portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, afirmó que se trataba de un día histórico pero ha resaltado la necesidad de desarrollarse junto a la Ley 11/2014 -objeto rechazado por los votos de JxSí y CUP- y ha concertado una entrevista con la Consellera de Educación del Govern de Catalunya.